Politica de confidențialitate

Introducere

RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți (denumită în continuare „RUCODEM„) colectează și procesează anumite informații despre persoane fizice.
Aceasta categorie de indivizi, cunoscuți și sub denumirea de „subiecți de date„, poate include membri, furnizori, parteneri, colaboratori, persoane de contact, participanți la evenimente, angajați și alte persoane pe care asociația le are sau poate avea nevoie să le contacteze.
RUCODEM este angajat să gestioneze datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR” – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE). RUCODEM este angajat să colecteze și să prelucreze date personale care sunt: procesate corect; pe baza unor motive legale valabile; obținute în scopuri legale și legitime specifice; adecvate și relevante; exacte și actualizate; deținute numai pe o perioadă necesara de timp; protejate în mod corespunzător.
RUCODEM este angajat să protejeze datele personale pe care le prelucrează și, în acest scop, a implementat măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

Datele personale colectate

Data personală înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație sau un identificator online.
RUCODEM poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor prezentate în această politică:
– Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, fotografiile;
– Datele de contact, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală, plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor;
– Informații personale, cum ar fi vârsta, data nașterii, sexul, starea civilă, cetățenia;
– Date financiare, cum ar fi detaliile contului bancar;
– Date educaționale și de profesie și ocuparea forței de muncă, cum ar fi universitatea, specializarea, funcția, angajatorii din trecut;
– În anumite circumstanțe, colectăm și procesăm și categorii speciale de date, cum ar fi date despre sănătate, apartenențe sau afiliere politică.
În majoritatea cazurilor, RUCODEM colectează date cu caracter personal direct de la persoanele vizate, dar uneori poate obține date cu caracter personal de la terți (cum ar fi angajatorul persoanei vizate sau de la o autoritate publică).

Datele personale prelucrate pentru anumite scopuri

RUCODEM prelucrează datele personale ale personalului său în scopul gestionării și administrării, monitorizării și supravegherii personalului său, pe baza obligațiilor legale în temeiul legislației muncii din România și / sau a necesității îndeplinirii obligațiilor sale ca angajator în baza contractelor de muncă semnat cu angajații săi sau în baza contractelor de consultanță semnate cu consultanții săi, prin KG Auding & Accounting SRL (contact:letitia.morar@kgaudit.ro).
RUCODEM prelucrează datele personale ale candidaților care solicită posturi de muncă la RUCODEM numai în scopul activităților de recrutare, pe baza consimțământului candidaților sau a necesității de a încheia un contract cu candidații care au fost selectați. RUCODEM nu păstrează aceste date mai mult decât este necesar, adică numai în perioada de finalizare a recrutării pentru respectiva poziție.
Ca parte a activităților sale generale, RUCODEM prelucrează date personale în următoarele scopuri:
– Comunicarea cu membrii și administrarea colectării cotizaţiilor de membru: RUCODEM are interese legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact ale membrilor, ale persoanelor de contact numite în Consiliul Director, ale grupurilor de lucru și în scopul administrării calităţii de membru și colectarea cotizaţiilor de membru. RUCODEM este, de asemenea, obligat de legislația românească cu privire la organizarea adunărilor generale și a reuniunilor consiliului director.
– Contracte de administrare: RUCODEM are interese legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact ale entităților cu care RUCODEM are servicii contractuale, servicii de consultanță.
– Promovare, colaborare şi relatii publice: RUCODEM proceseaza datele de contact ale reprezentantilor autorităţilor şi organismelor nationale / UE / internationale, membri ai Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului European, reprezentanti ai Comisiei Europene si ai statelor membre UE, organisme, profesori, membri și reprezentanți ai altor asociații naționale ale asociațiilor UE;
– Organizarea de evenimente, seminarii, ateliere de lucru, conferințe: RUCODEM procesează detaliile de identificare a persoanelor care se înregistrează / confirmă să participe la evenimente, seminarii, ateliere, conferințe organizate de organizație în scopul gestionării înregistrării și participării la astfel de evenimente pe baza necesității să își îndeplinească obligațiile de organizator al evenimentelor în condițiile generale care sunt acceptate în mod expres de către persoane fizice și / sau pe baza consimțământului pentru furnizarea anumitor date cu caracter personal.
– Administrarea site-ului web: site-ul web RUCODEM este destinat numai informațiilor și prezentărilor. RUCODEM nu păstrează și nu prelucrează date personale de la persoane care vizitează site-ul web și își dau consimțământul de a primi răspuns pentru interogările trimise către RUCODEM prin intermediul formularului de pe site-ul web.

Perioada pentru care se păstrează datele cu caracter personal?

RUCODEM va păstra datele cu caracter personal numai pentru perioada strict necesară pentru atingerea scopului (scopurilor) pentru care au fost colectate (de exemplu, pentru a răspunde la întrebările trimise de persoane, durata care poate fi de aproximativ 4 – 6 săptămâni și IP într-un mod anonim, pentru a evalua încălcările securității în cazul în care acestea apar).

Transferul de date cu caracter personal

RUCODEM nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), decât dacă este necesar și din motive legale.

Drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare a acestora

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale pe care RUCODEM le deține în legătură cu dvs., sub rezerva restricțiilor legale aplicabile:
Dreptul de acces la datele dvs. personale;
Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul de ștergere a datelor dvs. personale;
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele personale care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date unui alt operator;
Dreptul de a se opune întregii prelucrări sau a unei părți a prelucrării, atunci când este permisă în mod legal;
Dreptul de a nu fi supus procesului individual de luare a deciziilor automatizate, inclusiv profilarea în limitele stabilite de lege;
Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment în care vă procesăm datele personale pe baza consimțământului dvs.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere din România.
Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi sau dacă nu sunteți mulțumit de modul în care RUCODEM vă protejează confidențialitatea, trebuie să vă adresați cererea prin e-mail împreună cu o copie a codului dvs. de identitate (care va fi utilizată numai pentru a vă confirma identitatea), la RUCODEM, la următoarea adresă: rucodem@rucodem.ro
Persoanele fizice nu vor fi taxate pentru solicitările de acces la subiect, cu excepția cazului în care solicitările sunt nefondate sau excesive (de exemplu, repetitive). Într-un astfel de caz, RUCODEM poate refuza să acționeze în baza cererii.
RUCODEM va avea ca scop răspunderea solicitărilor persoanelor vizate în termen de 4 – 6 săptămâni de la primirea cererii.